Nyheder

DIF og DGI's foreningspulje

14.06.2019

Formålet med DIF og DGI’s foreningspulje er at støtte hverdagens fællesskaber og skabe rum til udvikling i idrætsforeningerne. På den baggrund kan foreninger søge puljen om støtte til ét enkelt overordnet, selvstændigt og afgrænset projekt. DIF og DGI’s foreningspulje støtter både projekter, der vedrører foreningernes grundlæggende virke og eksisterende aktiviteter, og projekter, der udvider foreningernes aktiviteter, målgrupper og synlighed i samfundet.

Ansøgninger op til og med 30.000 kr. behandles løbende. I denne beløbskategori gælder først-til-mølle-princippet, dog under forudsætning af, at ansøgere og ansøgninger ligger inden for retningslinjerne for DIF og DGI’s foreningspulje. DIF og DGI’s foreningspulje tilstræber at behandle og besvare ansøgninger i denne beløbskategori inden for fire uger efter, at ansøgningen er modtaget.
Ansøgninger fra 30.001 til 300.000 kr. behandles tre gange i løbet af 2019. Ansøgningsfristerne i denne beløbskategori er 31. marts 2019, 31. juli 2019 og 31. oktober 2019. DIF og DGI’s foreningspulje tilstræber at behandle og besvare ansøgninger i denne beløbskategori inden for seks uger efter førstkommende ansøgningsfrist efter, at ansøgningen er modtaget. 

DIF og DGI’s foreningspulje kan ansøges af alle frivillige foreninger, der beskæftiger sig med idræt. Det er ikke et krav, at ansøgende foreninger skal være medlem af DIF eller DGI. Firmaidrætsforeninger henvises til Lokalforeningspuljen under Dansk Firmaidrætsforbund. 

Retningslinjer for DIF og DGI's foreningspulje

Læs mere og søg DIF og DGI's foreningspulje