Nyheder

Ny tilskudsordning fra 1. januar 2020

13.01.2020

I efteråret 2018 analyserede BDO lokaletilskudsområdet for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. På baggrund af analysens anbefalinger er der truffet politiske beslutninger i Kultur- og Fritidsudvalget. Tilskudsordningen blev godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 4. december 2019, med virkning fra 1. januar 2020. Du kan læse den nye tilskudsordning her.

Tilskudsorndingen er , sammen med folkeoplysningsloven, gældende for foreninger i Vesthimmerlands Kommune, der er godkendt i henhold til folkeoplysningsloven, og som ønsker at søge tilskud eller få anvist lokaler til folkeoplysende arbejde.