Folkevirke Vesthimmerland

 

 

Beskrivelse

 

I Folkevirke Vesthimmerland får du mulighed for at blive udfordret på dine holdninger og stimuleret i din hverdag.

Vi holder 7 arrangementer i hver sæson.

Inden kommunesammenlægningen var navnet Folkevirke Farsø da det var her initiativet blev taget. 

Derfor er de fleste foredrag også på Hotel Farsø som i starten.

Litteraturkreds

I Vesthimmerland har Folkevirke desuden en litteraturkreds. Denne kreds mødes i Dronning Ingrid Hallen, Farsø, hvor alle møder starter kl. 14.00, med mindre andet er anført.

Deltagerne er selv med til at vælge forfattere.
Inger Skjærris Olsen og Jette Høyer leder møderne.

Kontakt:
Studiekredsleder: Jette Høyer, Hvalpsund. tlf. 2539 9796

 

Folkevirkes historie.

Mere end 60 år på den folkeoplysende scene - og stadig med fokus på en åben dialog og inspiration
Folkevirke er grundlagt af Bodil Koch i 1944 som en tværpolitisk oplysningsbevægelse for kvinder, som nu gennem 60 år har arbejdet på at give deltagere de bedst mulige forudsætninger for at tage aktiv del i samfundsdebatten.

Folkevirke har aktiviteter over hele landet og har fokus på den levende debat.

Aktiviteterne foregår fortrinsvis inden for:

Kulturel folkeoplysning
Social folkeoplysning
Politisk folkeoplysning.
 

Alle aktiviteter foregår på tværs af alle skel - aldermæssige, kulturelle, politiske, geografiske, etniske og religiøse.

Folkevirke deltager og arrangerer flere internationale møder - ofte i samarbejde med europæiske folkeoplysere.

FOREDRAG

Folkevirke i Vesthimmerland

I Vesthimmerland holdes jævnligt debatmøder
samt møder i  vores litteraturkreds.

 

Debatmøder sæson 2017 / 2018
Alle arrangementer foregår på Farsø Hotel

mandage kl. 14-16,
med mindre andet er anført.

Entré og kaffe med kage 85,- kr.

 

Mandag den 11. september 2017     Kl. 19.30 på Kimbrer Kroen, Aars

Forhenværende højskoleforstander, journalist, chef for DR P1

Finn Slumstrup, Ærø.

Emne: "Udkanten - mulighedernes land"     Hvordan kaster vi offerrollen væk og griber initiativet?

 

Mandag den 2. oktober 2017      Kl. 19.30 på Farsø Hotel

Sognepræst, forhenværende folketingsmedlem Pernille Vigsø Bagge.

Emne: "Fra Løgstør til Folketinget og hjem til præstestolen"         
Hvordan forener man familieliv, præsteliv og politik?

 

Mandag den 6. november 2017     Kl. 14 på Farsø Hotel

Cand.mag i musik og historie, højskolelærer Poul Smedegaard, Randers

Emne: "Monica Wichfeld  – en kvindelig frihedskæmper"   . En bevægende og dramatisk beretning

om den irske adelsdame og hendes legendariske indsats i den danske frihedskamp under anden verdenskrig.

 

Mandag den 4. december 2017    Kl. 14 på Farsø Hotel                                                         

Sopran Henriette Nederby og pianist Ole Killerich, København.                               

Emne: "Du lærte mig at se"  Med udgangspunkt i brevvekslingen mellem
Carl Nielsen og hustruen Anne Marie Carl Nielsen belyses kunstnernes tanker omkring kunsten, 
livet og ægteskabet. Der veksles mellem oplæsning af brevene og fremførelse af Carl Nielsens sange.
 

  

Mandag den 8. januar 2018  Kl. 14 på Farsø Hotel

Sognepræst,  kulturanmelder Troels Laursen, Ullits 

Emne: "Anton Laier - en gal præst eller en genial kunstner?"       
Foredraget er en fortælle - og billedtur  rundt i den gale præsts kunst - der sine steder var genial. 

 

Mandag den 5. februar 2018    Kl. 14 på Farsø  Hotel  

Bibliotekar Hanne Arent Silkeborg        

Emne: "Jutta Boysen Møller, Mor Danmark - en af danmarks- historiens store kvindeskikkelser"
Et foredrag om Jutta Boysen-Møllers liv og engagement efter 1874 i Dansk Kvindesamfund  og kvinders valgret.                   

                                                                                                                                                                                  

Mandag den 12. februar 2018    Kl. 14 på Farsø Hotel

Generalforsamling.             Fri entre, incl. kaffe og kage

Folkevirkes landsformand, journalist, redaktør af kulturtidsskriftet "Folkevirke", Anne Marie Balle, København. 

Emne: "Hvad vil vi med fællesskabet?"                                                 
Anne Marie Balle fortæller om Folkevirkes visioner og den vigtige demokratiske samtale,
som har været en af Folkevirkes hjørnestene gennem  snart 75 år                                                                                       Herefter holdes generalforsamling                                                                                                                                          

                           

Mandag den 5. marts 2018     Kl. 14 på Farsø Hotel   

Forfatter Gretelise Holm, København.   

Emne: "Gretelises Danmarkshistorie"  En kombination af hendes to bestsellere,
 "Jesus, pengene og livet"  og "Kærligheden, kampen og kloden"

 

Debatmøder sæson 2016 / 2017
Alle arrangementer foregår på Farsø Hotel

mandage kl. 14-16,
med mindre andet er anført.

Entré og kaffe med kage 85,- kr.12/9 -16. Aftenmøde kl 19.30
Kimbrerkroen, Aars
cand.theol, Kunsthistoriker og forfatter Lisbeth Smedegaard Andersen.

Emne: Bedste Grevinde

Få et indblik i Henriette Danneskjold-Samsøes liv som grevinde af Gisselfeld og senere grundlægger af Holmegaards Glasværk.

Entre: 85 kr

Vi synger efter Højskolesangbogen og der serveres kaffe m/ kage. 3/10 -16 Aftenmøde kl. 19.30.
Farsø Hotel, Farsø
Viceforstander og  fortæller Lillian Hjorth-Westh, Bornholms Højskole.

Emne: Forfatter Halfdan Rasmussens liv i ord og toner.

Entre: 85 kr

Vi synger efter Højskolesangbogen og der serveres kaffe m/ kage. 


Ændring i programmet
7/11 -16.  kl. 14.00 
Farsø Hotel

Kunstnerisk leder af Hotel ProForma (fyttet fra 9.januar 2016)

Kirsten Delholm, København.

Emne: Forestillinger som undersøgelser af verden.

Et laboratorium for scenekunst. Hun fortæller om sit liv med teater ogviser billeder fra Hotel ProFormsas mange forestillinger. ( Reumertprisvinder )

Entre: 85 kr

Vi synger efter Højskolesangbogen og der serveres kaffe m/ kage.


5/12 -16  kl. 14.00
Farsø Hotel

Sognepræst Hanne Lyngberg-Larsen, Viborg

Emne: H.C.Andersens eventyrlige liv,

Kunsten - Kærligheden - Papirklip.

Entre: 85 kr

Vi synger efter Højskolesangbogen og der serveres kaffe m/ kage. 

 

Ændring i programmet
9/1 -17    kl 14.00
Farsø Hotel

Museumsinspektør Broder Berg, Aars (flyttet fra 7. nov 2016)

Emne: Arkitektur og fællesskab

Byudvikling i Vesthimmerland fra midten af 1800-tallet og til i dag.

Entré kr. 85,-

Vi synger efter Højskolesangbogen og der serveres kaffe m/ kage.

HUSK generalforsamling 6 februar.6/2 -17.  kl. 14.00
Farsø Hotel

Cand.scient.pol. Finn Seidelin, Hobro.

Højaktuelt foredrag.

Emne: Demokrati - hvad er det og er det truet.

Entre: 85 kr

Vi synger efter Højskolesangbogen og der serveres kaffe m/ kage. 

Samme dag er der generalforsamling.

 


6/3 -17.  kl. 14.00
Farsø Hotel

Forfatter og psykolog Andrea Hjelskov, Sverige.

Emne: Livet i skoven

Et foredrag om bogen: Og den store flugt.

Om det at trække stikket ud på det stressede hverdagsliv, som vi lever i vores samfund ( et gribende og rørende foredrag )

Entre: 85 kr

Vi synger efter Højskolesangbogen og der serveres kaffe m/ kage. 

 

Kontakt:
Karen Pihlkjær, 9600 Aars. tlf.98661680

 

Litteraturkreds

I Vesthimmerland har Folkevirke desuden en litteraturkreds. Denne kreds mødes i Dronning Ingrid Hallen, Farsø, hvor alle møder starter kl. 14.00, med mindre andet er anført.

Deltagerne er selv med til at vælge forfattere.
Inger Skjærris Olsen og Jette Høyer leder møderne.

Kontakt:
Studiekredsleder: Inger Skjærris Olsen,  9640 Farsø. Tlf. 98 633434

 

Debatmøder sæson 2015 / 2016
Alle arrangementer foregår på Farsø Hotel

mandage kl. 14-16,
med mindre andet er anført.

Entré og kaffe med kage 85,- kr.

7/9 -15. Aftenmøde kl 19.30
Kimbrerkroen, Aars
Journalist, præst, debattør og forfatter
Sørine Godtfredsen.
Emne: " At leve med Kirkegaard".
" En blid, feminin, indfølt og dybt personlig introduktion til
Danmarks største tænker!
  - Weekendavisen -


5/10 -15 Aftenmøde kl. 19.30.
Thit salen, Dronning Ingrid Hallerne, Farsø
Forfatter, journalist og fortæller
Pia Friis Laneth
Emne: " 1915 - da kvinder og tyende fik stemmeret".

Den 5. oktober kl. 19.30 i Thit Salen i Dr. Ingrid Hallerne Farsø.

”1915 – da kvinder og tyende fik stemmeret” m/  forfatter, journalist og fortæller, Pia Fris Laneth.

Folkevirke Vesthimmerland markerer i sit program 2015/2016 100-året for kvinders stemmeret i Danmark. I anledning af jubilæet har” Kvindernes Bygning” i København givet støtte til dette særlige arrangement.

Pia Fris Laneth bygger sit foredrag på en bog, hun er ved at skrive om

”1915 – Da kvinder og tyende fik stemmeret”. En fortælling om at blive borgere.
I 1915 fik kvinder og tyende langt om længe stemmeret til Folketinget - 66 år efter Grundlovens indførelse af Folkestyret. Det var en ordentlig øretæve til det oldnordiske samfundssystem, hvor husbond ikke bare herskede over sin kone, men over hele sin husholdning, og havde ret til fysisk at afstraffe både sine mandlige og kvindelige tjenestefolk.
Stemmeret var et stort skridt mod fuld borgerret. Husbonds revselsesret over for tyendet blev først afskaffet i 1921. Og kvinder fik først forældremyndighed over børn født i ægteskabet i 1922.
De første 25 år, kvinder havde stemmeret til Folketinget, blev kun 7 kvinder valgt ind
.
 

Med teologen Bodil Koch i spidsen skabte Folkevirke i 50’erne en tværpolitisk oplysningsbevægelse, der fik engageret kvinder i politik.
Antallet af kvindelige folketingsmedlemmer tog et tigerspring fra 11 til 17 procent i 1971 – og i dag er næsten 40 procent af folketingsmedlemmerne kvinder, den tidligere statsminister og adskillige partiformænd er kvinder.
Vores formødres valgretsbevægelse mente, at kvinders bedre moral, kærligere sind og særlige erfaringer fra hjemmet ville gavne politikken til hele samfundets bedste. Men er det gået sådan? Har det gavnet samfundet og ændret det politiske liv?

 

Vi synger efter Højskolesangbogen og der serveres kaffe m/ kage. Entré kr. 100,-

 
2/11 -15.  kl. 14.00
Farsø Hotel
Lokal forfatter og lægesekretær
Pia Grandjean Odderskov
Emne: " Erindringsværksted og forfatterskab".
Hvordan kombinerer man dette?
Hvis du har lyst til at nedskrive dine erindringer, deler Pia Grandjean Odderskov ud af sine erfaringer fra sit forfatterskab.

Folkevirke Vesthimmerland byder igen velkommen til et spændende foredrag.

Den 2. november kl. 14 på Farsø Hotel
”Erindringsværksted og forfatterskab”

med den lokale forfatter og lægesekretær Pia Grandjean Odderskov.

Erindringer er noget vi alle sammen har. Det er dem vi bygger fortiden på, udtaler Pia Grandjean Odderskov, som vil sætte sine erindringer i perspektiv ved at fortælle om sin nyeste roman ”Fortielse” som bygger på hovedpersonen Ellens erindringer. Nærmere bestemt, hvad der sker, hvis erindringer bliver fortiet ihjel, fordrejet af omgivelserne eller bliver til nye løgne.
Erindringer skaber skæbner!

Entré kr. 85,-

Vi synger efter Højskolesangbogen og der serveres kaffe m/ kage.

 7/12 -15: kl. 14.00
Farsø Hotel
Forhenværende kaptajn i Frelsens og skoleinspektør
og nuværende bymusikant
Samuel Frederiksen
Emne: " Utroligt - men sandt!"
En krønike om min slægt, om Frelsens hær og to - tre andre af min forhåbentlig ni liv.


4/1 -16.   kl 14.00
Farsø Hotel
Lærer, forhenværende forstander på Vesterbølle Efterskole
Hans Jørgen Lysholm
Emne:  " 1864 - før og efter - forspil og efterspil."
I 1864 mistede Danmark 2/5 af sit areal og sin befolkning. Hvordan kunne det gå så galt? Hvordan rejste det lemlæstede land sig igen?1/2 -16.  kl. 14.00
Farsø Hotel

Hans Jørgen Lysholm
træder ind med et
foredrag om Jeppe Aakjær

........................................................................................
sognepræst, Ullits Præstegård     -desværre aflyst - kommer senere
Troels Laursen

Emne:
Anton Laier 1883 – 1969
En gal præst eller en genial kunstner?
 
Kunsthistorien er fuld af miskendte kunstnere, personer som aldrig fik den anerkendelse i levende live, som en senere, mere forstående tid gav dem. Andre fik den heller aldrig i en senere tid. Andre kunstnere har måttet give afkald på mangt og meget for at følge deres kald som kunstner. For pastor Anton Laier kom to kald på tværs af hinanden. Han blev afskediget fra sit embede som præst i Hjallerup som følge af en langstrakt sag, som begyndte med et krucifiks i beton.
Foredraget er en tur rundt i den gale præsts kunst (med udkig til andre kunstnere på den tid og senere), der sine steder var genial og som ikke bør forsvinde.Og lidt om hvad religiøs kunst er og kan gøre.
 
Ifølge Broby-Johansen, skulle Bodil Kock (daværende kirkeminister) være kommet hen til ham og sagt: ”Broby, er du med, så går vi ned i domkirken og smadrer Thorvaldsens Kristus og anbringer Laiers krucifiks over alteret.”
 
..........................................................................................................................
 

Forfatter og cand.mag i dansk og religion        - desværre aflyst -
Jutta Bojsen-Møller
Emne: " En fortælling om min oldemor og hendes kamp for kvindernes ligeberettigelse."

- Samme dag er der generalforsamling -


7/3 -16.  kl. 14.00
Farsø Hotel
Wierra Jensen ( Lorentzen )
Emne: " Mamma doc - krigslæge på mission".
Danmarks måske mest erfarne krigslæge fortæller sin personlige beretning fra sine 17 år i forsvaret, hvor hun har arbejdet i bl.a. eks - Jugoslavien og Afghanistan.

 

 

Kontaktpersoner

Stamoplysninger

Folkevirke Vesthimmerland

9640 Farsø

Søndergade 11

CVR nr.: 31980402

Hjemmeside: 

Profil sidst opdateret: 22-03-2023 11:32:48

Kontaktperson

Kontaktmail: 
Tovekaren120@gmail.com
Tlf.: 
2087 6412 - 22871309

Kort