Rønbjerg Sejlklub

 

 

Beskrivelse

 

 • Her er der lidt information om fordele ved medlemskab af Rønbjerg Sejlklub.
 • Har du båd i havnen - stor eller lille - bliver du aktiv medlem, og har som sådan fornøjelse af klubben på følgende områder.
 • Klubben arrangerer fælles isætning og optagning af bådene forår og efterår
 • Som aktiv medlem må du deltage i alle klubbens arrangementer, ture og kurser
 • I sommerhalvåret arrangeres kapsejlads onsdag og søndag. Tag gerne venner/familie med, der er altid plads til ekstra gaster. Sejlerskole afsluttes med praktisk prøve til duelighedsbevis.
 • Som medlem af Rønbjerg Sejlklub er du også medlem af Dansk Sejlunion og modtager klubbladet ”Sejler”. Du må benytte DS’s ankerbøjer, der er udlagt i danske farvande. Det kræver at du fører klubstander og DS-stander samt overholder gældende bestemmelser for brug af ankerbøjer.
 • Du kan mod depositum, 100,- kr., få udleveret en nøgle til klubhus og mastehus som du altid må benytte. Skal du holde en privat fest kan klubhuset lejes for 500,- kr. /dag. Dette aftales med kasseren.
 • Du er stemmeberettiget ved generalforsamlingen. En betingelse er dog at du har været medlem i mindst 3 måneder .
 • Ansvarsforsikring ved Codan kan tegnes gennem klubben for 230,- kr. pr. år (2018) uanset bådens størrelse.
 • Har du forsikret i Codan får du 15 % rabat på kaskoforsikring.
 • Klubben varetager dine interesser overfor kommunen.
 • Du har lov til at benytte klubbens mastekran.
 • Som aktivt medlem og gennemført kajakkursus må du benytte en af klubbens kajakker til dagsejlads i nærområdet.
 • Er du under 25 år og deltager aktivt i ungdomsafdelingen arrangementer, bliver du juniormedlem. Her kan du fx. lære at sejle Optimist, Tera jolle, Feva jolle, Yngling eller egen båd. Alt efter alder og kundskaber kan du også låne en jolle. Alle starter i optimistjoller og som man får erfaring går man videre til andre joller. Har du selv en båd kan du få den ansvarsforsikret gennem klubben for kun 230,- kr. pr. år. Det koster kun 350,- kr. pr. år at være aktiv medlem i juniorafdelingen.
 • Yderligere information kan du finde på klubbens hjemmeside: www.ronbjergsejlklub.dk

Kontaktpersoner

 • Formand
  Jens Mogensen
  Hjedsbækvej 234
  88
  9541
  Suldrup
  29418499
 • Kasserer
  Vagn Spangsege
  Øster Alle 21
  88
  9670
  Løgstør
  26481252

Stamoplysninger

Rønbjerg Sejlklub

9681 Rønbjerg havn, Ranum

Livøvej 143

CVR nr.: 29656495

Hjemmeside: 

Profil sidst opdateret: 04-01-2023 11:30:59

Kontaktperson

Kontaktmail: 
jens@server-1.dk
Tlf.: 
29418499

Kort