26.04.19

 • 19:00-23:00 Danseaften
  Kimbrer Kroen

  Danseaften til musik af Leif Tolborg, Haverslev.

  kr. 80,- med kaffe og brød.

  Alle er velkomne.

27.04.19

 • 13:00-14:30 Forårskoncert Kimbrergarden
  Vesthimmerlands Gymnasium og HF

  Kimbrergarden er kendt for at have et varieret 
  repertoire som de med glæde spiller ved byfester 
  og koncerter ved særlige lejligheder.
  Med denne forårskoncert vil Kimbrergarden give
  alle mulighed for en god og hyggelig time med
  kendte musikstykker indenfor pop, rock og filmgenren.


  Koncerten er delt op i to afdelinger, hvor man i pausen
  vil have mulighed for kaffe og kage.

   

  Se på: oplevvesthimmerland.dk
  Entrè: gratis adgang

Kontakt os

Thomas H. Primdahl

Fritidskonsulent

Email: tpri@vesthimmerland.dk

Telefon: 99 66 84 06/20 32 71 58 

 

Else G. Andersen

Administrativ medarbejder

Email: ega@vesthimmerland.dk

Telefon: 99 66 84 04

 

Rønbjerg Sejlklub

 

 

Beskrivelse

 

 • Her er der lidt information om fordele ved medlemskab af Rønbjerg Sejlklub.
 • Har du båd i havnen - stor eller lille - bliver du aktiv medlem, og har som sådan fornøjelse af klubben på følgende områder.
 • Klubben arrangerer fælles isætning og optagning af bådene forår og efterår
 • Som aktiv medlem må du deltage i alle klubbens arrangementer, ture og kurser
 • I sommerhalvåret arrangeres kapsejlads onsdag og søndag. Tag gerne venner/familie med, der er altid plads til ekstra gaster. Sejlerskole afsluttes med praktisk prøve til duelighedsbevis.
 • Som medlem af Rønbjerg Sejlklub er du også medlem af Dansk Sejlunion og modtager klubbladet ”Sejler”. Du må benytte DS’s ankerbøjer, der er udlagt i danske farvande. Det kræver at du fører klubstander og DS-stander samt overholder gældende bestemmelser for brug af ankerbøjer.
 • Du kan mod depositum, 100,- kr., få udleveret en nøgle til klubhus og mastehus som du altid må benytte. Skal du holde en privat fest kan klubhuset lejes for 500,- kr. /dag. Dette aftales med kasseren.
 • Du er stemmeberettiget ved generalforsamlingen. En betingelse er dog at du har været medlem i mindst 3 måneder .
 • Ansvarsforsikring ved Codan kan tegnes gennem klubben for 230,- kr. pr. år (2018) uanset bådens størrelse.
 • Har du forsikret i Codan får du 15 % rabat på kaskoforsikring.
 • Klubben varetager dine interesser overfor kommunen.
 • Du har lov til at benytte klubbens mastekran.
 • Som aktivt medlem og gennemført kajakkursus må du benytte en af klubbens kajakker til dagsejlads i nærområdet.
 • Er du under 25 år og deltager aktivt i ungdomsafdelingen arrangementer, bliver du juniormedlem. Her kan du fx. lære at sejle Optimist, Tera jolle, Feva jolle, Yngling eller egen båd. Alt efter alder og kundskaber kan du også låne en jolle. Alle starter i optimistjoller og som man får erfaring går man videre til andre joller. Har du selv en båd kan du få den ansvarsforsikret gennem klubben for kun 230,- kr. pr. år. Det koster kun 350,- kr. pr. år at være aktiv medlem i juniorafdelingen.
 • Yderligere information kan du finde på klubbens hjemmeside: www.ronbjergsejlklub.dk

Kontakt oplysninger

Rønbjerg Sejlklub

 Ranum

Livøvej 143

CVR nr.: 29656495

Hjemmeside: 

Kontaktperson: 

Kontaktmail: 
karenfynbo@gmail.com
Tlf.: 
23880099

 

Formand: Karen Steffensen

Nej

Nej

Email: karenfynbo@gmail.com

Tlf.: 23880099

 

Kasserer: Vagn Spangsege

Nej

Nej

Email: vagnspa@gmail.com

Tlf.: 26481252

Kort

Kontaktpersoner

 

Vesthimmerland Kommune

Vestre Boulevard 7
9600 Aars

post@vesthimmerland.dk

Tlf: 99 66 70 00

Personlig henvendelse:

Mandag-onsdag: 

kl. 10.00-15.00

Torsdag: 

kl. 10.00-17.00

Fredag: 

kl. 10.00-12.30

Telefonisk henvendelse:

Mandag-onsdag:

kl. 10.00-15.00

Torsdag:

kl. 9.00-17.00

Fredag:

kl. 9.00-12.30