Nyheder

Mindre bureaukrati i foreningslivet

03.05.2022

Det skal være lettere og mindre bureaukratisk at være foreningsfrivillig. Det har Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen annonceret og sætter i den kommende periode fokus på administrative byrder og benspænd, som unødigt rammer det frivillige foreningsliv.
Derfor efterlyser ministeriet input fra dig, som er aktiv i en lokalforening: I den kommende tid vil ministeriet lave en "Meld et benspænd"-kampagne, hvor du kan skrive direkte til en postkasse med problemer, du oplever.
Kampagnen er møntet på dig, der er aktiv i en lokal forening under hovedorganisationerne DIF, DUF, DGI, Dansk Firmaidræt og Dansk Folkeoplysnings Samråd og har administrative opgaver i foreningen fx som frivillig, leder, lønnet ansat, bestyrelsesmedlem, underviser, mv. 

I kan læse mere om indsatsen, og indsende jeres udfordringer, her.