Nyheder

Ansøgning om tilskud for 2022

01.03.2023
Der er åbnet for følgende ansøgninger: 
  • Aconto lokaletilskud
  • Lokaletilskud
  • Medlemstilskud
  • Materialetilskudspuljen
  • Puljen til ekstraordinær vedligeholdelse
  • Puljen til mål og net

OBS.  Aldersgrupperne samt pointfordelingen for så vidt medlemstilskud er ændret fra 1. januar 2022. Læs mere herom i tilskudsordningen.
Inddelingen af medlemmer i aldersgrupper samt tilhørende kontingentindtægter skal ligeledes fremgå af jeres regnskab.

Husk desuden at der er løbende ansøgningsfrist på træner-/lederpuljen og udviklingspuljen. 

Som tidligere år foregår tilskudsansøgningerne via Vesthimmerlands Kommunes Foreningsportal. 
Det er ikke muligt at indsende på mail eller som fysisk post!

Inden I laver jeres ansøgning/-er, anbefaler vi, at I læser tilskudsordningen for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Der er åben for ansøgninger om tilskud frem til og med 26. marts 2023.