Nyheder

Her gror vi-pulje fra Nordea-fonden

16.09.2022

Bynatur er godt for borgere og biodiversitet. Det rimer på gode liv, og derfor er Nordea-fonden klar med en Her gror vi-pulje på 50 mio. kr. 
 
Puljen er øremærket borgerdrevne initiativer, der flytter naturen ind i byerne i form af grønne åndehuller og samlingssteder. Det kan eksempelvis være byhaver, vandlegepladser og lommeparker beliggende mellem boligblokkene, i parken eller ved gadekæret. 
 
Der kan søges fra 200.000 kr. til 1 mio. kr. Første ansøgningsfrist er 16. november med svar i marts 2023. 
 
Læs mere her.