Udviklingspuljen

 

Udviklingspuljen er rettet mod udviklingsprojekter i foreningslivet i Vesthimmerlands Kommune. Der støttes som udgangspunkt med maksimalt 20.000 kr. til et projekt. Ved særlige udviklingsprojekter, kan Fritidsrådet dog vælge at støtte med større beløb. Tilskuddet udbetales efter bevilling af midlerne. 
Puljen er på 75.000 kr.

Følgende vægtes i forhold til behandling af ansøgninger til udviklingspuljen:
 • Projekter rettet mod børn og unge.
 • Nye aktiviteter – hvor aktiviteten ikke er kendt i foreningsregi.
 • Nye aktiviteter i bestående foreninger – herunder træningsmetoder med videre.
 • Opstartshjælp til nye foreninger, der kan godkendes som folkeoplysende.
 • Dækning af deltagerbetaling såfremt det kan dokumenteres at en deltagerbetaling vil være hæmmende for projektet
 • Projekter som har til formål at styrke indsatsen overfor særlige målgrupper som for eksempel flygtninge/indvandre, ældre eller handicappede.
 • Støtte projekter som udvikler eller understøtter de selvorganiserede grupper.
 • Støtte projekter som understøtter Vesthimmerlands Kommunes målsætninger på "Bevæg Dig For Livet".
 • Indkøb af låneudstyr til foreningens folkeoplysende aktivitet, som for eksempel boksehandsker, musikinstrumenter, hjelme eller låneudstyr. Der kan maksimalt ydes tilskud med 50 % hertil, og købet skal være i forbindelse med en medlemshvervning til understøttekse af Vesthimmerlands Kommunes målsætning om et øget antal borgere, der dyrker idræt og bevægelse.
 
Krav til foreningen for modtagelse af tilskud: 
 • Foreningerne skal bidrage med en form for egenbetaling. Egenbetalingen fastlægges ikke, og Fritidsrådet kan vælge at afvige herfra ud fra en vurdering af den konkrete ansøgning.
 • Der skal være en ansvarlig registreret person med CPR-nummer eller en registreret forening med CVR-nummer.
 • Der skal senest 3 måneder efter projektets afslutning fremsendes dokumentation for udgifterne samt evaluering af projektet.

Fritidsrådet behandler ansøgninger.

Indsend ansøgning
For at indsende ansøgningen skal der først vælges ”Se opsummering”. Hvis ansøgningen er udfyldt korrekt kan man derpå gennemgå indtastningerne og trykke ”Godkend og indsend”, hvorefter ansøgning er indsendt.
Ved "Gem kladde" indsendes ansøgning IKKE. Når oplysningerne gemmes som kladde gemmes oplysningerne og vil være tilgængelig for rettelser indtil ansøgningsfristen.