Trend Aa Lystfiskeriforening

 

 

Beskrivelse

 

Trend Aa Lystfiskeriforenings historie går tilbage til 1932 og i 1935 fik foreningen sit nuværende navn.

De første år blev forbitret af svære økonomiske problemer, et årskort kostede dengang den store formue af kr 10.- Det var mange penge i datidens verden, for en landarbejder tjente ca.10 kr.om ugen.

Mange tiltag blev forsøgt for at rette op på den dårlige økonomi, medlemmerne blev pålagt ekstra kontingent, og restancer blev forsøgt inddrevet af en sagfører, ja man blev endda nødt til at udstede veksler for at klare vanskelighederne. De mange tiltag gav pote, og i 1941 var der orden i økonomien.

Mange ting skete i tiden herefter. Blandt rettede Hedeselskabet åen ud, så man kunne få mere agerjord. Flere steder langs åen nuværende løb, kan man se hvordan åen har slynget sig gennem landskabet i stedet for de lange lige stræk, som eksisterer i dag.

Mange af foreningens økonomiske midler er i årenes løb brugt på udsætninger for at forbedre åens fiskebestand. Omkring år 2000 ændrede man strategi og begyndte at satse mere på vandløbsrestaurering. Investeringerne har tydeligvis båret frugt, da Trend å, i 2013 blev erklæret for selvreproducerende og udsætningerne af fisk stoppede.

Sin størrelse taget i betragtning, fremstår åen i dag fremstår som en af de mest havørredrige åer i landet.

Trend Aa Lystfiskeriforening er den eneste forening, som råder over fiskevand ved Trend å. Vi har fiskeret på størstedelen af åen fra vejbroen ved Hornumbro Mølle til vejbroen på Løgstørvej i Trend.

Foreningen har to hytter. Den ældste ligger smukt placeret ved åløbet omkring Gunderup, ca. 2 km øst for Trend. Her er der gode parkeringsforhold og kun 100 – 200 m gåtur ned til åen. Den nye bjælkehytte ligger placeret i Hyllebjerg, og fungerer både som klubhus og som overnatningsmulighed for gæster, der kommer langvejs fra.

Trend å har altid været kendt for sit gode og stabile havørredfiskeri.

Opgangen af havørreder strækker sig over en lang periode. I maj ses få men ofte større fisk at trække op i åen. Senere på sæsonen kommer “hovedtrækket” hvor fiskene bliver mere talrige, men ofte lidt mindre i størrelse. Opgangen fortsætter helt til sæsonen slutter i november. Der bliver ofte fanget store fisk sidst på sæsonen. Da foreningen stadig elfiskede, blev der ofte fanget store blanke fisk i starten af november.

Fra tidligere tiders elfiskeri er der konstateret fisk over 90 cm.og den største fisk fanget på stang i nyere tid er fra starten af halvfemserne, den var på hele 12,4 kg, fanget på de ydeste stræk omkring Trend. Sådanne kæmper lader sig dog som bekendt sjældent overliste af lystfiskere, med kun snøre og stang.

Udover fiskeriet efter havørred i sommer og efterår, er der også gode muligheder for et godt grønlænderfiskeri fra sæsonstarten hen til april. De fleste af disse fisk er omkring mindstemålet, men der bliver også fanget enkelte overspringere på op til 60 cm.

Bækørredfiskeriet er som i mange andre åer ikke hvad det har været, men hvert år bliver der fanget fine bækørreder, hvor de største har været op til 60 cm.

Kontaktpersoner

 • Formand
  Per Johannsen
  Tofteparken 95
  103
  9600
  Aars
  50498525
 • Kasserer
  Jan Beirholm Larsen
  Kong Valdemarsvej 11
  103
  9600
  Aars
  51280008

Stamoplysninger

Trend Aa Lystfiskeriforening

9640 Farsø

Ågårdsvej 14

CVR nr.: 33206372

Hjemmeside: 

Profil sidst opdateret: 16-03-2023 18:02:33

Kontaktperson

Kontaktmail: 
pj62@hotmail.dk
Tlf.: 
50498525

Kort