Slægtsforskerne i Vesthimmerland

 

 

Beskrivelse

 

Vi er en for­ening af slægts­forskere på alle trin – fra begynd­ere til rutiner­ede – så du er vel­kommen, uanset om du lige er begyndt, eller om du har arbej­det med din slægt i mange år.

Foreningen blev stiftet d. 20. marts 2012, og for­mål­et er at øge kend­skabet til slægts­forsk­ning og metode.

Det gør vi ved at arrangere op­lys­ende fore­drag og holde medlems­aftener, hvor vi bl.a. ud­veksler er­far­inger, be­lyser sær­lige emner og hjælper hin­anden, når der opstår pro­blemer.

Kontaktpersoner

Stamoplysninger

Slægtsforskerne i Vesthimmerland

9600 Aars

Forskellige

CVR nr.: 34376921

Hjemmeside: 

Profil sidst opdateret: 07-10-2019 15:14:59

Kontaktperson

Kontaktmail: 
info@vesthimmerlandslaegt
Tlf.: 
25151647

Kort