Trend Strandeng

 

 

Beskrivelse

 

Trend Strandeng er grundejerforening for sommerhusene på Jyttesvej og Jonnasvej i Trend. Endvidere for helårshuset Viborgvej 614.
Foreningen ejer strandengen nord for udløbet af Trend Å, og ca. 500 m af stranden fra åudløbet mod nord.
Vi vedligeholder en sti langs Trend Å, som går fra stranden til Viborgvej.
Spanget over trendå er etableret af Vesthimmerlands Kommune efter ønske og henvendelse fra Trend Strandeng.

Kontakt oplysninger

Trend Strandeng

9310 Vodskov

Latyrusvej 5

CVR nr.: 32707068

Hjemmeside: 

Kontaktperson: 

Kontaktmail: 
bo.stilling.christiansen@
Tlf.: 
25210489

 

Formand: Bo Stilling Christiansen

Nej

Nej

Email: bo.stilling.christiansen@gmail.com

Tlf.: 25210489

 

Kasserer: Hanne Knoblauch

Nej

Nej

Email: fys.hk@dadlnet.dk

Tlf.: 21709021

Kort

Kontaktpersoner