Arrangementer

 

Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
5          
1
2
6
3
4
5
6
7
8
9
7
10
11
12
13
14
15
16
8
17
18
19
20
21
22
23
9
24
25
26
27
28
29
 

04.02.20

 • 14:00-16:00 Generalforsamling med efterfølgende banko.
  Knabergaarden

  Generalforsamling ifølge vedtægter.

  På valg: Ingelise Nielsen, Anders Nielsen, Laila Primdahl

  På valg suppleanter: Karsten Jacobsen, Inga Vad Nielsen

  Fanebærer: Frank Nielsen, Suppleant Karsten Jacobsen

  Revisor Anni Fyllgraf

  Evt: indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamling.

  2 plader gratis til hver, der kan købes ekstra kr. 5,- pr stk.

 • 14:00-16:00 Generalforsamling og herefter bankospil.
  Knabergaardens kantine

  Generalforsamling - Evt forslag skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamling.

  GRATIS KAFFE OG TO PLADER TIL BANKO - kun for medlemmer.